Egaa Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katadralskole

Marselisborg Gymnasium

Århus Akademi

Århus Statsgymnasium

Århus Statsgymnasium

Egaa Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katedralskole

Marselisborg Gymnasium

Århus Akademi

STX – det
stærke valg

STX er faglighed. Den giver dig solidt og bredt fagligt fundament, så du er klar til at møde fremtiden.

STX er fremtidsmuligheder. Den holder både døren åben, så du er klædt, når du finder ud af, hvad lige præcis du brænder for.

STX er fokus og fordybelse. Der er plads til at arbejde med det, du synes er allermest spændende.

STX er fællesskab. En stærkt fællesskab med klassen, med årgangene, med skolen og med lærerne. Og der er også plads til dig.

Læs meget mere om det stærke gymnasievalg på de enkelte gymnasiers hjemmesider eller besøg os på gymnasierne. Så er du godt på vej.

Vigtige datoer

Tirsdag den 11. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Aarhus Katedralskole

Mandag den 17. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Marselisborg Gymnasium

Mandag den 17. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Århus Akademi 

Tirsdag den 18. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Århus Statsgymnasium 

Tirsdag den 25. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Egaa Gymnasium 

Onsdag den 26. januar, kl. 19:30

Informationsmøde på Risskov Gymnasium 

En række af gymnasierne afholder desuden også et mindre weekend-orienteringsmøde rettet mod efterskoleelever. Se nærmere på den enkelte skoles hjemmeside. 

Sådan vælger
du Stx?

Du skal søge om optagelse på gymnasiet senest den 1. marts. Det skal du gøre gennem optagelse.dk. Du skal også søge, selvom du endnu ikke er erklæret uddannelsesparat.

Når du har søgt, vil du omkring begyndelsen af maj få besked om, på hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads.

Hvis du ikke erklæres uddannelsesparat ved den sidste vurdering, skal du til en optagelsesprøve i midten af juni. Prøven er skriftlig, tager 4 timer og er ens for hele landet. Du vil blive bedømt i dansk, engelsk, matematik og fysik. Du vil desuden blive indkaldt til en samtale, når resultatet ligger klar. 

Hvis du optages, får du besked herom i slutningen juni.

Hvis du af den ene eller anden grund mangler et fag eller en eksamen, så skal du også til optagelsesprøve.

Hvis du er erklæret uddannelsesparat og i øvrigt får mere end 3 i gennemsnit ved eksamen i de lovbundne prøver optages du på den skole, hvor du har fået reserveret plads. Du vil få endelig besked herom i slutningen af juni.

Hvis du får mellem 02 og 3 til eksamen skal du til en vejledningssamtale inden optagelsen på Gymnasiet. Den vejledningssamtale vil foregå på den skole, hvor du har fået reserveret plads.

Hvis du får mindre end 02 eller du ikke består din første optagelsesprøve, skal du til en optagelsesprøve i begyndelsen af august. Du har fortsat en reserveret plads, hvis du består din prøve. Du kan ikke begynde på gymnasiet, før du har bestået optagelsesprøven.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de syv stx-gymnasier.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de syv stx-gymnasier.