Viby Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Egaa Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katadralskole

Marselisborg Gymnasium

Aarhus Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Egaa Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katedralskole

Marselisborg Gymnasium

Aarhus Gymnasium

STX – det
stærke valg

STX er faglighed. Den giver dig solidt og bredt fagligt fundament, så du er klar til at møde fremtiden.

STX er fremtidsmuligheder. Den holder både døren åben, så du er klædt, når du finder ud af, hvad lige præcis du brænder for.

STX er fokus og fordybelse. Der er plads til at arbejde med det, du synes er allermest spændende.

STX er fællesskab. En stærkt fællesskab med klassen, med årgangene, med skolen og med lærerne. Og der er også plads til dig.

Læs meget mere om det stærke gymnasievalg på de enkelte gymnasiers hjemmesider eller besøg os på gymnasierne. Så er du godt på vej.

Vigtige datoer

Tirsdag den 12. januar

Orienteringsmøde Aarhus Katedralskole

Onsdag den 13. januar

Orienteringsmøde Viby Gymnasium

Mandag den 18. januar

Orienteringsmøde Marselisborg Gymnasium

Tirsdag den 19. januar

Orienteringsmøde Århus Statsgymnasium

Onsdag den 20. januar

Orienteringsmøde Aarhus Gymnasium, Dollerupvej

Torsdag den 21. januar

Orienteringsmøde Aarhus Gymnasium, Tilst

Onsdag den 27. januar

Orienteringsmøde Risskov Gymnasium

Torsdag den 28. januar

Orienteringsmøde Egaa Gymnasium

En række af gymnasierne afholder desuden også et mindre weekend-orienteringsmøde rettet mod efterskoleelever. Se nærmere på den enkelte skoles hjemmeside. 

Sådan vælger
du Stx?

Du skal søge om optagelse på gymnasiet senest den 1. marts. Det skal du gøre gennem optagelse.dk. Du skal også søge, selvom du endnu ikke er erklæret uddannelsesparat.

Når du har søgt, vil du omkring begyndelsen af maj få besked om, på hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads.

Hvis du ikke erklæres uddannelsesparat ved den sidste vurdering, skal du til en optagelsesprøve i midten af juni. Prøven er skriftlig, tager 4 timer og er ens for hele landet. Du vil blive bedømt i dansk, engelsk, matematik og fysik. Du vil desuden blive indkaldt til en samtale, når resultatet ligger klar. 

Hvis du optages, får du besked herom i slutningen juni.

Hvis du af den ene eller anden grund mangler et fag eller en eksamen, så skal du også til optagelsesprøve.

Hvis du er erklæret uddannelsesparat og i øvrigt får mere end 3 i gennemsnit ved eksamen i de lovbundne prøver optages du på den skole, hvor du har fået reserveret plads. Du vil få endelig besked herom i slutningen af juni.

Hvis du får mellem 02 og 3 til eksamen skal du til en vejledningssamtale inden optagelsen på Gymnasiet. Den vejledningssamtale vil foregå på den skole, hvor du har fået reserveret plads.

Hvis du får mindre end 02 eller du ikke består din første optagelsesprøve, skal du til en optagelsesprøve i begyndelsen af august. Du har fortsat en reserveret plads, hvis du består din prøve. Du kan ikke begynde på gymnasiet, før du har bestået optagelsesprøven.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de syv stx-gymnasier.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de syv stx-gymnasier.