Viby Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Egaa Gymnasium

Marselisborg Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katadralskole

Viby Gymnasium

Århus Statsgymnasium

Egaa Gymnasium

Marselisborg Gymnasium

Risskov Gymnasium

Aarhus Katedralskole

STX – det
stærke valg

STX er faglighed. Den giver dig solidt og bredt fagligt fundament, så du er klar til at møde fremtiden.

STX er fremtidsmuligheder. Den holder både døren åben, så du er klædt, når du finder ud af, hvad lige præcis du brænder for.

STX er fokus og fordybelse. Der er plads til at arbejde med det, du synes er allermest spændende.

STX er fællesskab. En stærkt fællesskab med klassen, med årgangene, med skolen og med lærerne. Og der er også plads til dig.

Læs meget mere om det stærke gymnasievalg på de enkelte gymnasiers hjemmesider eller besøg os på gymnasierne. Så er du godt på vej.

Vigtige datoer

1. marts

Ansøgningsfrist

Uge 14

Besked om reserveret plads

14. juni

Første mulige optagelsesprøve

Uge 27

Eventuelle vejledningssamtaler og optagelsessamtaler

Uge 27

Besked om optagelse

Uge 32

Anden mulige optagelsesprøve

Medio august

Tredje mulige optagelsesprøve

Sådan vælger
du Stx?

Du skal søge om optagelse på gymnasiet senest den 1. marts. Det skal du gøre gennem optagelse.dk. Du skal også søge, selvom du endnu ikke er erklæret uddannelsesparat.

Når du har søgt, vil du til april få besked om, på hvilket gymnasium du har fået reserveret en plads.

Hvis du ikke erklæres uddannelsesparat ved den sidste vurdering, skal du til en optagelsesprøve den 14. juni. Prøven er skriftlig, tager 4 timer og er ens for hele landet. Du vil blive bedømt i dansk, engelsk, matematik og fysik. Du vil desuden blive indkaldt til en samtale, når resultatet ligger klar. Prøven varetages af den skole, du havde som første prioritet – og altså ikke nødvendigvis den skole, hvor du har fået reserveret plads. Hvis du optages på den skole, hvor du har fået reserveret plads, får du besked herom i slutningen af uge 27.

Hvis du går på en prøvefri 10. klasse eller hvis du af den ene eller anden grund mangler et fag eller en eksamen, så skal du også til optagelsesprøve.

Hvis du er erklæret uddannelsesparat og i øvrigt får mere end 3 i gennemsnit ved eksamen i de lovbundne prøver optages du på den skole, hvor du har fået reserveret plads. Du vil få endelig besked herom i slutningen af uge 27.

Hvis du får mellem 02 og 3 til eksamen skal du til en vejledningssamtale inden optagelse. Den vejledningssamtale vil foregå på den skole, hvor du har fået reserveret plads.

Hvis du får mindre end 02 eller du ikke består din første optagelsesprøve, skal du til en optagelsesprøve til august. Prøven vil formegentlig ligge i begyndelsen af uge 32. Der vil ligge endnu en prøvemulighed i midten af august. Du har fortsat en reserveret plads, hvis du består din prøve. Du kan ikke begynde på gymnasiet, før du har bestået optagelsesprøven.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de seks stx-gymnasier.

Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte et af de seks stx-gymnasier.